ZELFHULP

OPLOSSINGEN van anderen…

Huishoudhulp zoeken

Huishoudhulp zoeken

Minder Mobielen Centrales

Minder Mobielen Centrales

De Vlaamse Vereniging voor SA

De Vlaamse Vereniging voor SA

Liga voor patiënten met CIB

Liga voor patiënten met CIB

De Vlaamse Liga voor Fibromyalgie

De Vlaamse Liga voor Fibromyalgie

Liga voor patiënten met RA

Liga voor patiënten met RA

Jongeren met REUMA

Jongeren met REUMA

Ouders van ReumaKinderen

Ouders van ReumaKinderen

 
Suggestie?
Ouders van ReumaKinderen

Orka wil in Vlaanderen een netwerk bouwen van ouders van reumakinderen. We willen hen allemaal leren kennen, we willen weten wat hen bezighoudt, hoe het met hun kinderen gaat, hoe die kinderen opgroeien en hoe ze het doen in het leven. Want wie we kennen, daar kunnen we makkelijker mee in contact komen, daar kunnen we van leren, die kunnen we begrijpen, helpen misschien, troosten als het nodig is en de vreugde aanvoelen als er kleine stapjes in de goede richting worden gezet.

Go to link